Definitivat si gradul II

E-mail Print

poza_1

DEFINITIVAT ŞI GRADUL II

Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar: Ordinul MECI şi Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009 ; OM nr. 5561/2011

Graficul examenelor de gradul II 2013

Eliberare acte de studii

Programe definitivat şi grad didactic II - învăţători, educatoare

Programe definitivat şi grad didactic II - profesori

Informatii 2012

Graficul examenelor de gradul II 2012

Candidaţii înscrişi la gradul didactic II 2012

Lista dosarelor incomplete la gradul didactic II 2012

Rezultate la examenul de gradul II 2012

Legea educatiei nationale;

 

 

GRADUL I

1. Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar: Ordinul MECI şi Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009.OM nr. 5561 / 2011

2. Lista dosarelor incomplete pentru gradul I

3, Lista dosarelor incomplete - gr. I

4. Candidati la gradul I - 2011

5. Repartizarea cadrelor didactice admise la colocviu pe coordonatori - 2011: învăţători şi educatoare,

6. Repartizarea cadrelor didactice admise la colocviu pe coordonatori -2011: profesori

7. Repartizarea cadrelor didactice admise la colocviu pe coordonatori: învăţători şi educatoare, profesori

8. Repartizarea cadrelor didactice admise la colocviu pe coordonatori, seia 2013 - 2015

9. Criterii de elaborare a lucrarilor metodico-stiintifice la gradul I

10. Model coperta lucrare gradul I

11. Comisiile aprobate de MECT pentru efectuarea inspecţiilor finale

12. Situaţie statistică gradul I 2002-2008

13. Situaţie statistică gradul didactic I - 2009

14. Eliberare acte de studii

15.  Anunţ

16. IMPORTANT

17. Tematica lucrărilor pt gradul I 2011-2013 - Prof. înv. primar/preşcolar, Institutori - învăţători - educatoare; seria 2013 - 2015

18.Tematica lucrarilor pentru gradul I 2012 -2014 Profesori înv. primar / preşcolar, institutori, învăţători, educatoare Psihopedagogie, Matematica, Limba Română

19. Tematica lucrărilor de gradul I 2012 -2014  Profesori ;
seria 2013 - 2015

 

20. Planificarea colocviului de gradul I 2012, 2013

21. Cadre didactice inscrise pentru gradul I 2013 - 2015

22.Cadre didactice inscrise pentru gradul I 2012 - 2014

23. Cadre didactice inscrise pentru gradul I 2010-2012

24. Declaratia de autenticitate pentru lucrarea de gradul I

25. Anunţ important! 2012

26. Repartizarea cadrelor didactice admise la colocviu pe coordonatori- seria 2012 - 2014

 

PERFECŢIONARE

1. Programe de formare continuă acreditate de CNFPIP

2. Specializări grade didactice aprobate de M.E.C.I.

3. Specializari grade didactice aprobate de MECTS

4. Cursuri formare continua